Spitalul Judeţean a realizat documentaţia necesară pentru un laborator de radioterapie de ultimă generaţie

Încă un pas spre o mare reuşită! După ani grei, cu multe piedici, în care s-a muncit mult, încep să se vadă roadele. SJU Piteşti a finalizat documentaţia tehnică a proiectului „Laborator de Radioterapie Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti“, aceasta fiind aprobată în şedinţa CJ din 15.12.2022.

În urma demersurilor întreprinse de CJ, acest proiect a fost inclus pe lista spitalelor care vor beneficia de fonduri prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Deşi au fost soli-citate fonduri europene pentru zeci de proiecte, Laboratorul de Radioterapie de la Piteşti, extrem de necesar pacienţilor oncologici, are şanse mari să fie finalizat.

Pentru acest pas important, conducerea Spitalului Judeţean mulţumeşte angajaţilor unităţii care au depus eforturi pentru această realizare, dar şi Consiliului Judeţean, pentru implicare. „Încă o dată s-a demonstrat că alături de o echipă puternică, formată din profesionişti, şi cu susţinerea Consiliului Judeţean putem să ne atingem obiectivele propuse, în beneficiul pacienţilor. Acest proiect, cum am mai spus, e unul de suflet pentru mine şi va fi dus la bun sfârşit. Mulţumesc pentru încredere, susţinere şi implicare. Mai e mult de muncă, dar, cu siguranţă, ca şi în alte situaţii, vom reuşi. De acum, după ce noi am realizat documentaţia tehnică, predăm ştafeta Consiliului Judeţean, care urmează să se ocupe de execuţia lucrărilor“, a declarat Adriana Molfea, managerul SJU Piteşti.

La sediul secundar al SJU Piteşti, din strada I.C. Brătianu nr. 56, va fi construit un nou corp de clădire în care va funcţiona Laboratorul de Radioterapie, care va fi conectat, printr-un tronson de legătura, cu Secţia de Oncologie existentă.

Construcţia se va realiza prin obiectivul de investiţii „Laborator de Radioterapie Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti“, care este pretabil Componentei 12 – Sănătate, investiţiile I2.1. Infrastructură spitalicească publică nouă şi I2.2. Echipamente şi aparatură medicală, finanţate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Corpul de clădire va avea 5 nivele (S1+S2+D+P+1E parţial), împărţite din punctul de vedere al funcţiunilor, astfel:

– Subsol 1 – Adăpostul ALA, Spaţiu tehnic şi Arhiva;

– Subsol 2 – 2 buncăre tratament, 2 camere control, cu hol distribuţie, cabinet fizician, compartiment dozimetrie, hol aşteptare, computer tomograf, cameră comandă, cabinet medic radiolog, cabinet planificare tratament, arhivă, camera deşeuri medicale, casa scării şi lift, grupuri sanitare;

– Demisol – 3 saloane, cabinet consultaţii, grupuri sanitare, cameră inventar curăţenie, cameră deşeuri medicale, cabinet asistente, camere lenjerii, depozit medicamente;

– Parter: sală aşteptare, fişier registratură, cabinet asistente, cabinet consultaţie, depozit medicamente, grupuri sanitare, cameră inventar curăţenie;

– Etaj: cameră deşeuri medicale, cameră relaxare cu oficiu şi grup sanitar, centrală termică, terase.

Conform Devizului general, valoarea obiectivului de investiţii este de 74 704 433,98 lei cu TVA inclus.

Pentru promovarea acestui obiectiv de investiţii, în lista celor 25 de unităţi care vor fi finanţate prin PNRR în cadrul Componentei I2 – Sănătate, UAT Judeţul Argeş, prin Consiliul Judeţean Argeş, a depus la Ministerul Sănătăţii Formularul de solicitare de finanţare.

În acest sens, SJUP a cesionat, cu titlu gratuit, UAT Judeţul Argeş drepturile sale de autor, do-cumentaţiilor tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate, Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de Construire, Proiect Tehnic de Execuţie, Expertize, Studii, Avize, Acorduri şi Autorizaţii, etc.) realizate pentru implementarea obiectivului de investiţii Laborator de Radioterapie Spital Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Lasă un răspuns