Dezbatere publică a Planului de Management al Riscului la Inundaţii pentru bazinul hidrografic Argeş Vedea

Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea organizează şedinţa de dezbatere publică a Planului de Management al Riscului la Inundaţii aferent ABA Argeş Vedea, întâlnire la care sunt invitaţi toţi factorii interesaţi din bazinul hidrografic Argeş Vedea (judeţele Argeş, Teleorman, Giurgiu, Ilfov – integral, judeţele Olt şi Dâmboviţa – parţial + municipiul Bucureşti).

Dezbaterea va avea loc în data de 24 martie 2023 (orele 10.00 – 12.00), în municipiul Piteşti, sala Amfiteatru a Consiliului Judeţean Argeş – Bd Republicii nr. 71 (fostul Centru de Calcul).

Vor fi prezentate: Proiectul ROFLOODS şi Planul de Management al Riscului la Inundaţii ABA Argeş Vedea – ciclul 2 şi Raportul de Mediu şi Studiul de Evaluare Adecvată pentru PMRI ciclul 2.

Aceste activităţi sunt organizate în cadrul proiectului “Întărirea capacitaţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul parcurgerii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii – ROFLOODS” – Inundatii.ro, dezvoltat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administraţia Naţională “Apele Române” prin Administraţiile Bazinale de Apă şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor cu sprijinul World Bank Romania.

Prin intermediul RO-FLOODS, România, în calitate de Stat Membru al UE, implementează prevederile Directivei privind evaluarea şi gestionarea risului la inundaţii (etapa a doua) care presupun realizarea ciclică a etapelor:

–    Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundaţii (EPRI);

–    Elaborarea Hărţilor de Hazard şi de Risc la Inundaţii (HHRI);

–    Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI).

În urma parcurgerii acestor etape, specialiştii identifică soluţiile şi măsurile necesare pentru atenuarea riscurilor la inundaţii, conform standardelor internaţionale şi a bunelor practici existente.

Toate aceste informaţii sunt integrate în Planuri de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI).

Implicarea părţilor interesate reprezintă o componentă esenţială a procesului de elaborare şi ulterior avizare / aprobare a Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii, întrucât managementul riscului la inundaţii vizează toţi cetăţenii României. Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor împreună cu Administraţia Naţională “Apele Române”, colaborează cu cetăţenii şi cu diferitele sectoare ale societăţii pentru a-i ajuta să înţeleagă procesul de elaborare al Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii şi pentru a le actualiza şi îmbunătăţi.

Documentele mai pot fi consultate aici pe site-ul http://www.inundatii.ro

Lasă un răspuns