Nu au plătit, le-a tăiat apa!

Având în vedere faptul că S.C. EDILUL CGA S.A. a epuizat toate modalităţile de recuperare a creanţelor pe cale amiabilă – somare repetată, negociere directă, eşalonarea datoriilor, societatea, aduce la cunoştinţă abonaţilor faptul că, acei consumatori care înregistrează datorii la plata serviciilor oferite de societatea respectivă, se va trece la debranşarea clienţilor rău platinici.

Pe data de  3 octombrie 2022, au fost debranşaţi primii 5 (cinci) agenţi economici, iar în zilele următoare acţiunea va continua la agenţii economici cu restanţe la plata facturilor.

„Debranşarea se va face din domeniul public, prin tăierea branşamentului de la reţeaua de alimentare cu apă, pentru a evita eventualele conflicte cu abonaţii care nu permit accesul la căminul de apometru, care este, de altfel, ultima componentă a reţelei publice şi la care, prin Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi, nu în ultimul rând, prin Contractul de abonament, utilizatorul este obligat să asigure accesul operatorului.

Rebranşarea la reţeaua publică de alimentare cu apă se va relua numai după achitarea integrală a debi-tului restant, precum şi a cheltuielilor ocazionate de debranşarea / rebranşarea la reţeaua public“, transmite directorul General, ing. Mihail VASILESCU.

Simona Ivaşcu

Advertisement

Lasă un răspuns