ITM Argeş, gazda Simpozionului Regional organizat în cadrul Săptămânii Europene pentru securitate şi sănătate în muncă

Săptămâna Europeană este unul din cele mai importante evenimente, o campanie anuală de informare care se desfăşoară în întreaga Uniune Europeană, sub conducerea Agenţiei Europene pentru securitate şi sănătate în muncă cu sediul la Bilbao, Spania.

În acest an, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş a fost gazda acestui eveniment în perioada 03 – 05 octombrie 2022 fiind organizat în localitatea Curtea de Argeş.

Tema simpozionului a fost ,,Prevenirea şi gestionarea afecţiunilor musculo scheletice – AMS, acesta fiind şi titlul cărţii care a fost publicată cu ocazia evenimentului în discuţie.

Colecţia de studii şi cercetări ştiinţifice este formată din 19 lucrări tehnico- ştiinţifice, având la bază studii de caz, exemple de bune practici care analizează diverse iniţiative naţionale în domeniul politicilor securităţii şi sănătăţii în muncă, ce vizează prevenirea şi gestionarea afecţiunilor musculo-scheletice.

Lucrările au fost realizate şi prezentate de către colegi din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă regionale într-un cadru oficial din care au făcut parte şi reprezentanţi ai conducerii Inspecţiei Muncii.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa domnului Prefect şi a celor 2 subprefecţi, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, a primarului unităţii administrativ  teritoriale locale, a mediului de afaceri, respectiv preşedintele Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură.

Echipa Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, coordonată de d-na Inspector şef Aniţa Maria Neacşu, mulţumeşte tuturor participanţilor care au marcat acest eveniment.

Lasă un răspuns