Burse pentru elevii din Mioveni!

Miercuri, în şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni s-a aprobat acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 (semestrul al doilea) a burselor pentru elevii care frecventează unităţile de învăţământ din oraş. Bursele sunt împărţite în mai multe categorii cu valori diferite, precum burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale. Iată care sunt condiţiile de acordare a acestora:

1. Bursele de performanţă se acordă astfel:

1.1  Elevii premiaţi la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale, organizate de Ministerul Educaţiei şi elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competi-ţiile internaţionale.

Se acordă burse în cuantum lunar pentru elevii care au obţinut:

Locul I – 1.000 lei

Locul al II -lea – 800 lei

Locul al III -lea – 500 lei

1.2 Elevii premiaţi la etapele naţionale ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, organizate de Ministerul Educaţiei la concursurile si olimpiadele naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, cu participare directă.

Competiţii individuale / burse acordate în cuantum lunar:

Locul I – 700 lei

Locul al II -lea – 600 lei

Locul al III -lea – 500 lei

Competiţii pe echipe/ bursă acordată o singură dată pe an şcolar aceleiaşi echipe/şcoala

Locul I – 1.500 lei / echipă

Locul al II -lea – 1.000 lei / echipă

Locul al III -lea – 700 lei / echipă

Dacă o echipă câştigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.

1.3 Lista competiţiilor şcolare naţionale, precum şi lista competi-ţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate mai sus este aprobată şi publicată anual de Ministerul Educaţiei.

2. Burse de merit se acordă astfel:

2.1 Elevii premiaţi la etapele judeţene/zonale în cazul învăţământului vocaţional de artă ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţie.

Se acordă burse în cuantum lunar elevilor care au obţinut:

Locul I – 400 lei

Locul al II -lea – 300 lei

Locul al III -lea – 200 lei

2.2 Elevii premiati la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.

Competiţii individuale/ burse acordate în cuantum lunar elevilor care au obţinut:

Locul I – 400 lei

Locul al II -lea – 300 lei

Locul al III -lea – 200 lei

Competiţii pe echipe / burse acordate o singură dată pe an şcolar aceleiasi echipe/scoală.

Locul I – 1.000 lei / echipă

Locul al II-lea – 700 lei / echipă

Locul al III -lea – 500 lei / echipă

Dacă o echipă câştigă mai multe competiţii pe an şcolar (ex.de performanţă şi de merit), bursa se va acorda echipei o singură dată, pentru o singură competiţie, cea cu valoare mai mare.

2.3 Elevii care:

– au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;

– au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.

Media generală 10.00 – 300 lei /lună

Media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99 – 250 lei /lună.

Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a-a XII-a de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

3. Bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a-a XII-a de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de veniturile familiei şi de rezultatele obţinute la învăţătură.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:

a)au obţinut media anuală gene-rală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasele a V-a şi a IX-a;

b)au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine“ la toate disciplinele de studiu şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

c)au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.

Cuantum bursa de studiu – 150 lei / lună.

4. Burse sociale:

Bursele sociale se acordă conform Legii Educaţiei nr.1/2011 şi respectiv Ordinului nr. 5379 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Criteriilor ge-nerale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, emis de Ministrul educaţiei, în cuantum de 200 lei / lună.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Lasă un răspuns