Joi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

Consiliul Judeţean Argeş a fost convocat joi, 27.10.2022, în şedinţă ordinară, desfăşurată atât în format fizic cât şi on-line şi condusă de preşedintele Ion Mînzînă.

În cadrul şedinţei au fost aprobate şi următoarele hotărâri:  Încheierii Acordului de parteneriat în vederea organizării competiţiei sportive „Cupa viitori campioni“ – Ediţia I 2022. „Cupa viitorii campioni“ – Ediţia I 2022 este un proiect judeţean prin care Consiliul Judeţean Argeş împreună cu partenerii proiectului, intenţionează să organizeze competiţia sportivă cu acelaşi nume, care se adresează elevilor din liceele din judeţul Argeş şi care va cuprinde activităţi sportive de echipă precum: fotbal, baschet, handbal, volei, atât pentru fete cât şi pentru băieţi. Prin acest proiect, Consiliul Judeţean Argeş în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, Primăria Municipiului Curtea de Argeş, Primăria Municipiului Câmpulung, Primăria Oraşului Mioveni, Primăria Oraşului Topoloveni, Primăria Oraşului Ştefăneşti, Primăria Oraşului Costeşti, Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Argeş, Asociaţia Judeţeană de Handbal Argeş, Asociaţia Judeţeană de Baschet Argeş, Asociaţia Judeţeană de Volei Argeş îşi propun să încurajeze dezvoltarea unui climat favorabil pentru atingerea performanţei sportive la nivel judeţean, promovând desfăşurarea activităţilor sportive din programa şcolară, sănătatea şi starea de bine în rândul elevilor şi profesorilor, schimburile de experienţă eficiente între diversele unităţi de învăţământ şi între cadrele didactice. Perioada de desfăşurare a proiectului este octombrie – decembrie 2022

Nota conceptuală privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii „Locuinţe de serviciu, jud. Argeş, oraşul Ştefăneşti, sat Ştefaneştii Noi, str. Calea Bucureşti, nr. 339B“. În prezent unităţile sanitare ce aparţin C.J. Argeş se confruntă cu o lipsă acută de cadre medicale, unul dintre motivele principale constituindu-l neasigurarea unor locuinţe de serviciu. În sprijinul soluţionării acestei situaţii Consiliul Judeţean Argeş a hotărât accesarea Programului guvernamental de construcţii locuinţe de serviciu prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, finanţat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Suprafaţa de teren necesară realizării investiţiei, care a fost transmisă către ANL spre folosinţă cu titlu gratuit fiind inclusă în domeniul public al judeţului Argeş. Investiţia în construcţia imobilului va fi asigurată de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de la bugetul de stat, cuprinzând: elaborarea studiilor, a proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de construire a locuinţelor de serviciu. Finanţarea din bugetul local al U.A.T Judeţul Argeş, prin Consiliul Judeţean Argeş, cuprinde următoarele categorii principale de cheltuieli pentru:  Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei;  Execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică şi electrică, alimentare cu gaze naturale), inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte reducerea deficitului de cadre medicale în unităţile sanitare ce aparţin C.J. Argeş. Există cereri de locuinţe de serviciu depuse la spitalele din subordinea C.J. Argeş, după cum urmează: 15 cereri la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, 4 cereri la Spitalul de Pediatrie Piteşti, 3 cereri la Spitalul de Recuperare Brădet şi 2 cereri la Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni. Aceste spaţii locative vor fi utilizate ca locuinţe de serviciu pe perioada valabilităţii contractelor de muncă ale cadrelor medicale şi vor fi acordate de către Consiliul Judeţean Argeş pe baza unei proceduri în prealabil aprobate.

De asemenea, au fost aprobate documentaţiile tehnice pentru mai multe drumuri judeţene ce vor fi modernizate prin Regia Autonomă:  ,,Modernizare drum judeţean DJ 678 E Teodoreşti (DJ 703 -km 13+339) -Cotu – Lim. Jud. Vâlcea, km 1+200-km – 3+000, L = 1,8 km, comuna Cuca, jud. Argeş“

,,Modernizare drum judeţean DJ 678 B Lim. Jud. Vâlcea – Cuca (DJ 703 – km 9+765), km 26+950- km 27+862, L = 0,912 km, comuna Cuca, jud. Argeş“

,,Pod pe DJ 679 D, Malu (DJ 679 – km 38+940) – Coltu – Ungheni, km 8+444, L = 12 m, comuna Ungheni, jud. Argeş“

,,Modernizare drum judeţean DJ 731 D, km 15+075 – 16+825, L = 1,75 km, comuna Coşeşti, judeţul Argeş,,

Lasă un răspuns