Dezvoltarea gândirii critice pentru contracararea dezinformării

La 1 februarie anul acesta Grupul pentru Integrare Europeană (GIE) a demarat în calitate de partener un nou proiect intitulat „Developing critical thinking to counteract disinformation across Europe / Dezvoltarea gândirii critice pentru a contracara dezinformarea în Europa“ [DesinfoEND]. DesinfoEND este finanţat prin Programul Erasmus+ al Comisiei europene, are o durată de 2 ani şi numărul de referinţă 2021-1- ES01-KA220-ADU-000028297. Scopul DesinfoEND este de a combate dezinformarea în Europa prin dezvoltarea gândirii critice şi a abilităţilor de alfabetizare media a adulţilor vulnerabili. Pe termen lung, participarea lor digitală activă şi incluziunea socială vor fi îmbunătăţite.

Cei mai mulţi europeni au încredere în informaţiile pe care le primesc prin intermediul mass-media tradiţionale precum radio, TV sau ziare, dar doar 47% au încredere în ziarele online. Pentru a lupta împotriva dezinformării, este esenţial să instruim cetăţenii să fie critici, astfel încât să poată analiza şi verifica informaţiile pe care le primesc. Comisia UE a lansat o comunicare comună în 2020 în care avertizează cu privire la creşterea dezinformării în timpul COVID-19 şi că aceasta poate avea consecinţe grave pentru societăţile noastre şi instituţiile democratice. Planul de acţiune al UE pentru educaţia digitală 2021-2027, subliniază necesitatea unei educaţii digitale de calitate, incluzivă şi accesibilă. Grupul de europeni fără abilităţi de gestiune a informaţiilor, este alcătuit mai ales din persoane cu vârsta cuprinsă între 65-74 de ani, şi anume persoane cu venituri mici, şomeri şi cu nivel redus de educaţie. Aceste grupuri sunt cele mai vulnerabile în faţa dezinformării şi, prin urmare, constituie grupul ţintă al proiectului nostru

Proiectul DesinfoEND adoptă un model educaţional bazat pe democratizarea activităţilor de formare şi axat pe asigurarea fluenţei digitale participanţilor. DesinfoEND îşi propune să dezvolte capacităţile digitale şi media ale adulţilor vulnerabili, cu un accent special pe adulţii în vârstă de peste 55 de ani, şomeri şi persoane cu studii reduse.

Pentru a atinge acest obiectiv, parteneriatul proiectului va dezvolta şi furniza:

s Un set inovator de instrumente, creat împreună cu adulţi vulnerabili, care să sprijine formarea incluzivă şi participativă în domeniul TIC şi alfabetizării media prin implementarea SEA (Successful Educational Actions = Acţiuni Educaţionale de Succes) prin intermediul unei abordări participative, durabile şi dialogice.

s  Instruirea profesioniştilor şi voluntarilor din educaţia adulţilor referitoare la combaterea dezinformării în cursurile lor TIC şi/sau în alte cursuri, folosind metodologia DMDL (Dialogic Media and Digital Literacy = Media Dialogică şi Alfabetizare Digitală).

Partenerii proiectului DesinfoEND sunt:

s Asociacion de Personas Participantes AGORA (Spania) – coordonator

s  Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA, Spania)

s  European Association for the Education of Adults (EAEA, Belgia)

s  Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Foundation

Hallgarten, Italia)

s  Grupul pentru Integrare Europeană (G.I.E, România) Vă vom anunţa despre progresul şi rezultatelor proiectului! În curând veţi putea accesa  şi website-ul DesinfoEND!

Lasă un răspuns