Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş în luna octombrie 2022

I. Activitatea de control se prezintă astfel:

– nr. de controale efectuate: 314

– nr. de sancţiuni aplicate: 86

– valoare totală amenzi: 981.000 lei

II. În domeniul relaţiilor de muncă

S-au efectuat un număr de 169  de controale,  s-au aplicat  49 sancţiuni, din care 37 amenzi în valoare totală de 863.500 lei.       

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– comerţ, transport, confecţii, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto, plasare forţă de muncă.

Principalele deficienţe constatate:

– primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

III. În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, în    luna octombrie 2022, ITM Argeş a efectuat un număr de 169 de controale. Astfel, la 16 angajatori sancţionaţi, au  fost  depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 57  persoane. Valoarea amenzilor aplicate este de 820.000 lei.

IV. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 145 controale. Au fost aplicate 37 sancţiuni, din care 26  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 117.500 lei. 

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentaţie publică, instalaţii electrice, distribuţie mărfuri, morărit  şi  panificaţie, confecţii textile, comerţ.

Principalele deficienţe constatate:

-neasigurare control medical la angajare şi periodic, necomunicare eveniment, nedepunere dosar de cercetare a evenimentului, utilizare echipament neconform de muncă, neasigurare instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajare şi periodic, neautorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile desfăşurate.

Persoanele care vor să sesizeze munca nedeclarată o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Lasă un răspuns