Astăzi va avea loc seminarul cu tema „Nu abuzurilor, da, drepturilor copilului“

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR)- Sucursala Argeş, Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE), Secţiunea România şi Asociaţia „Universul Copiilor Speciali“, organizează joi, 17 noiembrie 2022, începând cu orele 10.00, în sala „Lumina“ a Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, situată în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 141, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, seminarul cu tema „NU abuzului – DA drepturilor copilului“, editia a XI-a, eveniment prilejuit de marcarea zilelor de 19 noiembrie- Ziua Mondială de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor şi 20 noiembrie- Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului.

Având în vedere rolul D.G.A.S.P.C. Argeş de coordonare şi sprijinire a activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc., cu acelaşi prilej va avea loc întâlnirea semestrială cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor din judeţul Argeş, conform prevederilor H.G. nr. 691/19.08.2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile pu-blice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Evenimentul are un caracter formativ-informativ şi se adresează reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei şi promovării drepturilor copilului, reprezentanţilor ONG-urilor, specialiştilor în asistenţă socială şi are ca scop implicarea instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice, societăţii civile, mass-mediei etc., în respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, inclusiv în prevenirea şi combaterea violenţelor de orice fel îndreptate împotriva copilului şi a violenţei domestice, cât şi adaptarea acestora la contextul social actual.

Agenda evenimentului cuprinde teme de actualitate, cum ar fi: „Prevenirea şi combaterea violenţei domestice- premisă a dezvoltării armonioase a copilului“, „19 zile de activism. Prevenirea abuzului şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor“, „Colaborarea interinstituţională în soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri“, „Prevenirea delincvenţei juvenile“, „Abuzul, neglijarea şi exploatarea copilului, abordare din punct de vedere juridic, prin prisma Poliţiei Române“ „Clarificări conceptuale despre prevenirea victimizării copiilor“, „Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane“, „Codul de bună practică al asistentului social“, „Perspective asupra sistemului serviciilor de asistenţă socială din comunităţile locale“, „Viaţa independentă şi integrarea în comunitate a tinerilor din sistemul de protecţie specială, precum şi a persoanelor cu dizabilităţi“ etc.  De asemenea, vor fi prezentate Bune practici în furnizarea de servicii sociale la nivelul autorităţilor publice locale şi Modele de bune practici în furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri, precum şi Proiectele „Promovare şi sprijin în scopul creşterii spiritului civic la nivelul judeţului Argeş“, cod apel: POCA/659/2/1/ Introducerea de sisteme şi standarde comune în admi-nistraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, cod SMIS: 151348. Teme de dezbatere: „Rolul şi importanţa voluntarului. Egalitate de şanse.  Dezvoltare durabilă“, implementat de Asociaţia pentru Asistenţă Socială „Universul Copiilor Speciali“ Piteşti, „Servicii destinate victimelor violenţei domestice. Prezentarea proiectului VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă“, respectiv proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor“.

Lasă un răspuns