Primăria Piteşti, proiecte de 14 milioane de euro!

În perioada următoare, Municipiul Piteşti va semna contractele de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10, Runda 1.

Finanţările nerambursabile alocate prin operaţiunile aferente Componentei 10 a PNRR, aprobate în perioada octombrie – noiembrie 2022, reprezentând un total de peste 14 milioane de euro, se vor îndrepta spre achiziţia de vehicule nepoluante destinate transportului public, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde şi construirea de locuinţe pentru tineri, prin proiectele:

„Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public“ – valoarea totală fără TVA 35.886.483,00 lei, valoarea totală cu TVA 42.704.914,77 lei.

Activităţi / acţiuni cuprinse:

– Autobuze electrice (10 m) dotate – 15 bucăţi;

– Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice – 5 bucăţi;

– Staţii de încărcare standard în autobaza de transport pu-blic – 15 bucăţi;

– Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice;

– Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de încărcare standard în autobaza de transport public;

– Lucrări de construcţii pentru branşarea punctelor/sta-ţiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice;

– Activităţi de proiectare (pentru staţiile de încărcare vehicule electrice) – cheltuieli pentru documentaţii suport şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii.

„Construire de locuinţe pentru tineri“ – valoarea totală fără TVA 11.764.957,64 lei, valoarea totală cu TVA 14.000.299,59 lei.

Activităţi / acţiuni cuprinse:

– Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de demolare pentru eliberarea terenului pentru construcţia de locuinţe;

– Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de investiţii;

– Proiectare şi asistenţă tehnică;

– Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

– Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor electrice;

– Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi neprevăzute, organizare şantier);

– Echipamente care respectă criteriile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică (cu contribuţie de 100% pe digital).

„Extindere sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători din municipiul Piteşti“ – valoarea totală fără TVA 10.829.940,00 lei, valoarea totală cu TVA 12.887.628,60 lei.

Activităţi / acţiuni cuprinse:

– Automate de dirijare a traficului, de ultimă generaţie, capabile să asigure adaptarea timpilor de semaforizare, la fiecare ciclu, pe fiecare direcţie de deplasare, în funcţie de va-lorile de trafic;

– Semafoare cu LED;

– Senzori wireless care asigură contorizarea în timp real a numărului de vehicule;

– Aplicaţie UTC (Urban Traffic Control).

Lasă un răspuns