ITM Argeș- avertisment pentru transportatorii rutieri de mărfuri şi de călători!

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, în perioada 07-11 noiembrie 2022, s-a desfășurat Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la transportatorii rutieri de mărfuri şi de călători, cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane şi  metropolitane de călători.

  • identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată (identificarea în trafic/la sediul angajatorului verificat, a conducătorilor auto aflaţi la locul de muncă organizat de angajator, la momentul controlului, pe bază de fişe de identificare), prin respectarea prevederilor art.151 şi art.16 din Codul muncii – Legea nr.53/2003, republicată cu modificările si completările          ulterioare,  privind încheierea contractului individual de muncă;
  • respectarea prevederilor art.18, art.41, art.43, art.44, art.45 şi art.47 din Codul muncii, privind modificarea contractului individual de muncă;
  • respectarea prevederilor art.103-106 din Codul muncii, privind contractul individual de muncă cu timp parţial;
  • modul de respectare de către angajator a prevederilor Codul muncii, privind timpul de muncă şi de odihnă (durata şi evidenţa timpului de muncă – art.111 – 119, munca suplimentară – art.120 – 124, munca de noapte – art.125 – 128, repausul zilnic – art.135, repausul săptămânal – art.137 – 138, sărbătorile legale – art.139 – 143);
  • modul de respectare de către angajator a prevederilor Codul muncii, privind concediul anual de odihnă, art.145 – 148;
  • plata salariului precum şi stabilirea şi garantarea în plată de către angajator a salariului minim brut pe ţară (art.164 – 168 din Codul muncii şi H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
  • respectarea prevederilor H.G. nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  • respectarea prevederilor O.G.nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările  ulterioare (art.4 alin.3), art.6 alin.3), art.7 lit.c);
  • respectarea prevederilor HG nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare (art.3, art.4, art.7 şi art.8 lit.b), lit.c) şi lit.e).

Astfel,  în domeniul relaţiilor de muncă, a fost efectuat un număr de 33 de controale, au fost  aplicate 8 sancţíuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 9.500 lei.

Principalele deficiențe constatate: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea  prevederilor legale privina munca prestată în zilele de sărbători legale, neevidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte.

Lasă un răspuns