Stăpâni de câini, obligați să facă ”RCA” pentru animal. Cât costă asigurarea

Tragedia de pe Lacul Morii, unde o femeie a murit mușcată de câini, readuce în atenția publică o Ordonanță de Guvern care îi obligă pe unii stăpâni de câini să încheie asigurări de răspundere pentru eventualele daune pe care le pot provoca animalele lor.

Proprietarii de câini agresivi sunt obligați prin lege să încheie asigurări de răspunderi care să acopere eventualele daune pe care animalele lor le pot provoca, un echivalent al poliței RCA obligatorie pentru mașini, potrivit studiifinanciare.ro.

Pentru ce rase de câini este obligatorie ”RCA”

Cei obligați de lege trebuie să încheie o asigurare cu acoperire între 200 și 100.000 de euro. Potrivit Ordonanței 55/2022 sunt vizate mai multe rase de câini:

Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerboel, Bandog şi metişii lor;

Categoria II: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Pe piață sunt mai multe societăți de asigurare care oferă astfel de polițe pentru proprietarii de câini.

O astfel de asigurare acopră daune materiale și vătămări corporale/deces cauzate terților, din culpa Asiguratului pe tot teritoriul României.

Daună: prejudiciu produs unei terţe persoane prin fapta animalului aflat în proprietatea sau deţinerea Asiguratului, sub forma daunelor materiale, vătămărilor corporale sau decesului, în legătură cu care Asiguratul primeşte o cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.

Dauna materială: dauna fizică (distrugere, pierdere sau depreciere) a unui bun incluzând pierderea folosinţei acestuia rezultată în urma acestei daune fizice.

Vătămare corporală: orice vătămare fizică suportată de către o terţă persoană, incluzând boala, incapacitatea fizică şi orice vătămare mentală, suferinţă sau şoc, rezultat al unei astfel de vătămări fizice.

Deces: moartea unei terţe persoane, rezultată din Certificatul de deces emis de autorităţile competente.

Riscuri si cheltuieli acoperite de polita:
(i) deces sau vătămare corporală a persoanelor;
(ii) rănirea sau uciderea altor animale;
(iii) daune materiale cauzate bunurilor terţilor.
(i) cheltuielile efectuate de către Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), decurgând din evenimente asigurate produse în perioada de valabilitate a poliţei;
(ii) cheltuielile efectuate de către terţul păgubit în procesul civil, în scopul obligării Asiguratului la plata unor despăgubiri, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă la plata acestora (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale)

Lasă un răspuns