Alina Gorghiu a primit răspuns la întrebarea legată de reabilitarea Transfăgărășanului

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis răspuns la întrebarea formulată de președintele Senatului, Alina Gorghiu, ce viza reabilitarea căii rutiere de circulație Transfăgărășan.

Astfel, DN 7C km 44 – km 117 (Transfăgărășan) face parte din lista obiectivelor ce urmează a fi reabilitate, fiind cuprins în Master-Planul General de Transport.

„În data de 28.04.2018 a fost lansată licitația pentru Elaborarea Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru reabilitarea/modernizarea DN 7C km 44 – km 117 Transfăgărășan. În data de 02.07.2018 a fost anulată procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru că nu a fost depusă nicio ofertă. În cursului anului 2021 au fost executate următoarele lucrări pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de siguranță pe DN 7C km 44 – km 117 (Transfăgărășan):

I. Sectorul km 35 + 750 – km 116 + 800, aflat în administrarea DRDP București:

 • Finalizarea lucrărilor de consolidare a versanților pe sectorul km 80 + 400 – km 86 + 500.
 • Reparații la partea carosabilă: 37.902 mp pe sectorul km 57 – km 116.
 • Decolmatări și desfundări șanțuri și rigole: 6.230 pe sectorul km 62 – km 89 + 300.
 • Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată/completarea cu pământ sau balast: 800 mp pe sectorul km 62 – km 65 + 900.
 • Întreținere parapete direcțional prin înlocuire, reparare, vopsire: 2.248 m pe sectorul km 63 – km 112.
 • Montare parapete flexibil: 2-600 m pe sectorul km 108 – km 112.
 • Văruirea plantațiilor și a accesoriilor: 22.740 mp pe sectorul km 62 – km 87.
 • Întreținerea, semnalizare verticală prin înlocuire, reparare, vopsire: 381 buc. pe sectorul km 55 – km 10 +808.
 • Executat marcaje rutiere: 81 km echivalenți pe sectorul km 35+750 – km 116 +808.

II. Sectorul km 116 +808 – km 151 + 017, aflat în administrarea DRDP Brașov:

 • Reparații la partea carosabilă: 7.210 mp.
 • Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată/completarea cu pământ sau balast: 300 mp.
 • Decolmatare și desfundare șanțuri și rigole: 11.000 m.
 • Defrișare plantații pe zona și în spații verzi: 80 buc.
 • Văruirea plantațiilor și a accesoriilor: 1.200 mp.
 • Desfundări, decolmatări podețe și camere de cădere: 35 buc.
 • Întreținere curentă poduri: 15 buc.
 • Curățarea și repararea gurilor de scurgere: 4 buc.
 • Reparare parapete pietonal/separator: 30 m.
 • Întreținere semnalizare verticală prin înlocuire, reparare, vopsire: 307 buc.
 • Întreținere locuri de parcare: 4 buc.
 • Executat marcaje rutiere: 32 km echivalenți.
 • Întreținere parapete direcțional prin înlocuire, reparare, vopsire: 5.000 m.

De asemenea, în anul 2021 a fost încheiat Acordul-cadru nr. 301/15.10.2021 având ca obiect Rânguire versanți și a fost semnat Contractul nr. 111/10/05.2021 având ca obiect Întocmire expertiză tehnică polate DN 7C km 130 + 267 – km 130 + 312, km 130 + 162 – km 130 + 205, km 130 + 118 – km 130 + 152, km 129 + 564 – km 129 + 590, km 129 + 545.

Tot în anul 2021 a fost încheiat contractul nr. 157/14.06.2021 având ca obiect Întocmire DALI, PT, DE, CS, PAC, AC, plan SSM și asistență tehnică Lot 2, poduri DN 7C km 142 + 167, km 145 + 511, fiind obținută și autorizația de construire nr. 77/30.12.2021 pentru obiectivul Consolidare versanți DN 7C km 124 +754 – km 124 +855, km 125 – km 125 + 215, km 132 + 590 – km 132 + 860.

Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (prin DRDP Brașov) a demarat procedurile pentru obiectivul Consolidare versanți DN 7C km 124 + 754 – km 124 + 855, km 125 – km 125 + 215, km 132 + 590 – km 132 +860, pentru care a fost deja elaborată documentația tehnico-economică prin Ordin MTI. Autorizația de construire a fost obținută în data de 30.12.2021.

În prezent este în curs de elaborare documentația pentru achiziție contract de execuție lucrări. Valoarea estimată este de 21.068 mii lei. De asemenea, au fost realizate o serie de expertize pentru identificarea soluțiilor tehnice în ceea ce privește reabilitarea copertinelor de beton existente și urmează demararea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de proiectare și execuție”, se arată în răspunsul ministrului Sorin Mihai Grindeanu.

Lasă un răspuns