Comunicat de presă

[09.06.2023]

Anunţ lansare proiect Retehnologizarea societăţii în vederea refacerii poziţiei pe piaţa economică

BAU PRODUKTE SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „Retehnologizarea societăţii în vederea refacerii poziţiei pe piaţa economică” proiect nr. RUE 990 înscris în cadrul Acțiunii 4.1.1 Investiții în activități productive – ajutor de stat, COD SMIS “161434”
Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, respectiv 1098/POC/411/AŞ/15.05.2023
Obiectivul proiectului îl reprezintă “Retehnologizarea societăţii BAU PRODUKTE SRL cu tehnologii moderne, în vederea refacerii capacitaţii de rezilienţă provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 prin creşterea productivităţii cu cel puţin 15% faţă de anul 2020 şi pregătirea unei redresări verzi prin noile echipamente achiziţionate.”.

Proiectul are printre principalele rezultate:
– Achiziţia de echipamente verzi;
– Creşterea cifrei de afacere în anul 3 de sustenabilitate
– Promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului şi egalitatea de şanse – proiectul respectă cerinţele legale minime în privinţa protejării mediului înconjurător şi egalităţii de şanse;
Valoarea proiectului este de 3.306.153,21 lei (valoarea totală) din care: 2.471.431.99 lei ajutor financiar nerambursabil şi 834.721.22 lei cofinanțare

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Popescu Mircea
0762292101
Email: bau.produkte@yahoo.com

Advertisement

Lasă un răspuns