Noutăţile noului an şcolar

Noul an şcolar aduce foarte multe noutăţi. Cele mai importante sunt legate de faptul că dispar tezele, elevii vor avea o medie unică la o materie, iar semestrele vor fi înlocuite de module. Spre deosebire de anii trecuţi, elevii din toate clasele şi copiii de grădiniţă vor avea vacanţă în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanţă de o săptămână, în toamnă, doar copiii de grădiniţă şi elevii de clasele primare. O altă vacanţă „nouă“ este cea din luna februarie, modulară, care poate fi în a doua, a treia sau a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcţie de decizia inspectoratului şcolar.

Anul şcolar 2022 – 2023 este structurat astfel:

-Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

– vacanţă: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

– vacanţă: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ia-nuarie 2023;

-Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz;

– vacanţă: o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

-Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

– vacanţă: de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;

– Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

 -vacanţă: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Excepţii pentru anumite clase:

– pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;

– pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023;

– pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesio-nal, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023;

– pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Programul naţional „Şcoala altfel“ şi Programul „Săptămâna verde“ se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare).

Noutăţile pentru elevi, părinţi şi profesori

Noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat în Monitorul Oficial luna trecută. De la 1 septembrie 2022 vor fi cel puţin 10 modificări în ROFUIP: elevii nu vor mai putea fi exmatriculaţi, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinţii nu pot strânge bani pentru atenţii destinate profesorilor.

Începând cu anul şcolar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susţinute de profesorii care decid asta. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Însă, cu noile modificări aduse structurii anului şcolar (5 module de învăţare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcţie de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcţie de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

„La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului“, conform art. 109 alin. (1) din ROFUIP.

Potrivit ROFUIP 2022, „elevii vor beneficia pe parcursul unui an şcolar de cel puţin un plan individualizat de învăţare, elaborat în urma evaluărilor susţinute şi după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic“. Acesta va fi folosit „pentru consolidarea cunoştinţelor, pentru întreprinderea unor acţiuni de învăţare remedială şi pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare”, potrivit articolului adăugat 106, alin 5, în ROFUIP 2022. Nu este precizat cum vor fi aplicate acţiunile remediale de către profesor.

Ministerul Educaţiei nu a publicat încă reperele metodologice pentru clasa a X-a, necesare profesorilor pentru a le putea preda liceenilor astfel încât disciplinele să fie corelate cu ceea ce au făcut în gimnaziu, unde au avut curriculum nou bazat pe crearea de competenţe. Profesorii nu au aceste documente nici cu o săptămână înaintea începerii cursurilor, după ce timp de 2 ani Ministerul Educaţiei a ratat elaborarea planurilor-cadru pentru liceu, întrerupând astfel brusc reforma curriculară începută de elevi în 2012, prevăzută de Legea 1/2011. Justificarea oferită de oficialii din minister a fost că planurile-cadru pentru clasele IX-XII (lista cu disciplinele din orarul elevilor şi numărul de ore pe săptămână pentru aceste materii) au primit prea multe propuneri de modificare.

Profesorii de liceu nu au fost, până acum, formaţi pentru a putea preda pe formarea de competenţe şi nu pe deprinderea de cunoştinţe. Proiectul CRED, de abilitare curriculară, este singurul de acest fel şi se adresează doar cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial.

Părinţii nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor, deoarece a fost eliminată această posibilitatea din noul Regulament. Este vorba despre „eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor!, se arată în comunicatul ministrului Educaţiei.

De menţionat, în contractul educaţional pe care fiecare părinte îl semnează la înscrierea copilul în clasa pregătitoare şi la liceu apare că părinţii sau reprezentanţii legali ai elevului au în continuare obligaţia de a trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, rinoree etc.).

Transferul elevilor de clasa a IX-a se va putea face în timpul anului şcolar, în vacanţele şcolare, doar în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti sau a documentelor medicale justificative, potrivit sursei citate anterior. Aceşti elevi se pot transfera doar în situaţia în care media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, conform documentului.

Lasă un răspuns