ITM Argeș-controale ample! Care sunt firmele vizate de măsurile de verificare!

Construcţiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia naţională. Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2022, Inspecția Muncii a considerat că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.

Cele mai frecvente deficienţe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2022 sunt următoarele:

  • Echipamentele de muncă sunt utilizate, fără sisteme de protecţie colectivă, fără balustrade solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime;
  • Lucrătorii nu utilizează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci);
  • Instruiri incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale;
  • În multe cazuri, platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor sunt dimensionate și construite astfel încât prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării;
  • “Planul propriu de securitate şi sănătate al șantierului “nu este completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;
  • Angajatorii nu au asigurat condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale);
  • Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora nu au luat măsuri privind informarea lucrătorilor și/sau reprezentanțiilor acestora despre riscurile profesionale;
  • Angajatorul nu  dispune de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru  conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi;
  • Angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor.

Urmare analizei rezultatelor campaniei realizate în anul 2022 s-a decis continuarea campaniei naționale privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor în perioda 01.04-30.11.2023.

Lasă un răspuns