Alocaţii 2023. Se dau 255 de lei pe lună şi după vârsta de 18 ani. Ce acte sunt necesare pentru dosar

Achitarea alocaţiei de stat pentru copii se efectuează şi după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă tânărul este, în continuare, elev.

Alocaţii 2023.  În acest moment, alocaţia pentru copii este de circa 630 de lei pe luna, pentru copiii de până în doi ani, şi în jur de 255 de lei pentru copiii de peste doi ani dar care au până în 18 ani. În ceea ce priveşte copiii cu dizabilităţi, alocaţia se menţine în mod constant la 630 de lei pe lună, indiferent de vârstă, însă până la vârsta de 18 ani.

Astfel, elevii care au împlinit vârsta de 18 ani în perioada vacanţei de vară vor avea alocaţia suspendată, urmând să o primească retroactiv, după începerea anului şcolar.

Cine are dreptul să ceară prelungirea alocaţiei dupa 18 ani
Legea 61/1993

art.1

(1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

….

art.4

(5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Cererea se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă anul şcolar. În situaţia în care anul şcolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situaţie.

Unde se depune cererea şi ce trebuie să conţină dosarul

Pentru înregistrarea în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului –  Serviciul Alocaţii, dosarul va conţine următoarele acte:

  • Cere Tip
    Adeverinţă de elev
    Copia actului de identitate
    Extrasul de cont, în original, cu semnătura și ștampila băncii.

Cererea se va completa de către elev, pe propria răspundere, la care se vor ataşa actele menţionate mai sus. Pentru continuitate, cererile vor fi completate şi depuse în luna împlinirii vârstei de 18 ani.

Advertisement

Lasă un răspuns