Consiliul Judeţean Argeş, eveniment dedicat maramei de Muscel

Marama este o componenta de bază a costumului popular de sărbătoare din zona musceleană. Ieri, la Vila Golescu din Câmpulung, Consiliul Judeţean Argeş prin Centrul Judeţean de Cultură şi Arte Argeş în parteneriat cu Fundaţia Pro Patrimonio a organizat un eveniment dedicat maramei de Muscel, acest element vestimentar din portul popular românesc deosebit de valoros.

Programul a debutat cu Conferinţa Naţională cu tema „Prelucrarea borangicului în România“. Cu această ocazie, a fost evocată şi activitatea Cooperativei Meşteşugăreşti“Marama Musceleană“ care a aniversat 50 de ani de activitate neîntreruptă.

Au răspuns invitaţiei managerului Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, Elena Iagăr, de a participa la acest eveniment, ministrul Marius Budăi – Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, de-putatul de Argeş, Simona Bucura Oprescu – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Gabriela Nedelcu Păsărin – preşedinte Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ligia Fulga – cercetător ştiinţific I, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor din România, Cristian Lazăr – subsecretar de stat la Ministerul Culturii, Ana – Maria Cătăuţă – preşedinte Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, Doina Banciu – vicepreşedinte Academia oamenilor de Ştiinţă din România, Roxana Stoenescu – director Direcţia Cultură, Turism şi Tineret a Consiliului Judeţean Argeş, Ciprian Neculăescu – subprefectul judeţului Argeş, Mihăilă Micşunica – vicepreşedinte Cooperativa meşteşugărească „MARAMA MUSCELEANĂ“, Grigore Leşe – interpret de muzică popular, Elisabeta Turcu – interpret de muzică populară.

Cu această ocazie, cunoscutului meşter popular Viorica Olivotto, de la Nucşoara – Argeş, i-a fost înmânată diploma de „Tezaur Uman Viu“. Ministerul Culturii, prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, i-a acordat acest titlu. Profesor al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, Viorica Olivotto îi învaţă pe elevii şcolii meşteşuguri şi practici de odinioară, de la torsul lânii şi urzitul pe gard, până la spălatul mâţului şi broderii complicate. Dosarul a fost depus de managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, Elena Iagăr.

Lasă un răspuns