Hotărâri aprobate în ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Argeş

Consiliul Judeţean Argeş a fost convocat miercuri, 28.09.2022, în şedinţă ordinară, desfăşurată atât în format fizic cât şi on-line şi condusă de preşedintele Ion Mînzînă.

În cadrul şedinţei au fost aprobate următoarele hotărâri:

Încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a celui care a fost consilierul judeţean Marius – Dorel Postelnicescu înscris pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de 27.09.2020, începând cu data de 13.09.2022.

Încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Eleodor – Olavi Niţescu înscris pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de 27.09.2020, începând cu data de 21.09.2022.

S-a aprobat Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Argeş pentru perioada 2022-2027

S-a aprobat Planul de şcolarizare al Secţiei ?coala Populară de Arte şi Meserii Piteşti din cadrul Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, pentru anul şcolar 2022-2023. În acest an şcolar, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti va avea 94 de secţii externe, în peste 30 de localităţi din judeţ, în cadrul cărora elevii vor urma cursuri de ţesut – cusut, pictură, împletit nuiele, dansuri populare, olărit, iconografie şi vor învăţa să cânte la mai multe instrumente muzicale.

S-a aprobat încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Argeş şi Clubul Sportiv Mioveni, pentru susţinerea financiară în vederea desfăşurării proiectului „Dezvoltarea clubului în sectorul de copii şi juniori la secţiile de fotbal, tenis de masă, box şi judo” şi finanţarea cu suma de 50.000 lei. În cadrul acestui proiect participă 335 de sportivi (copii/juniori), perioada de derulare fiind de 12 luni (în cursul anului calendaristic 2022. Prin intermediul acestui proiect, se doreşte dezvoltarea sportului de masă ca latură a educaţiei tinerei generaţii, precum şi valorificarea aptitudinilor individuale ale tineretului si atragerea sportivilor de pe raza oraşului Mioveni şi la nivelul judeţului Argeş, într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie şi într-un cadru organizat şi profesionist. Cu o vechime de 21 ani în structurile sportive naţionale, Clubul Sportiv Mioveni a obţinut rezultate notabile la competiţiile la care a participat, un exemplu în acest sens fiind secţia de fotbal seniori, în cadrul căreia s-au reuşit trei promovări în Liga I în anii 2007, 2011, 2021 şi calificarea în semifinala Cupei României în anul 2007, sferturile de finală în anii 2014 şi 2016. De asemenea, Clubul Sportiv Mioveni s-a remarcat de-a lungul timpului cu rezultate foarte bune şi în alte ramuri şi discipline sportive (box, judo, tenis de masă). S-au aprobat indicatorii tehnico – economici actualizaţi faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţie „Consolidarea şi modernizarea imobilului situat în str. Domniţa Bălaşa, nr. 19, aparţinând Teatrului Davila Piteşti, denumită Sala Aşchiuţă, judeţul Argeş” în valoare de 17.413.775,33 lei inclusiv T.V.A

S-a aprobat contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei, cu o maturitate de 12 de ani.

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiţii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile dar şi a proiectelor finanţate din bugetul propriu şi pentru a nu afecta suplimentar bugetul judeţean pe termen scurt, mediu şi lung, Consiliul Judeţean Argeş a contractat un nou împrumut în valoare de 129.799.000 lei. Perioada de graţie este de 3 ani la care se adaugă o perioadă de rambursare de 9 ani.

Dezvoltarea Judeţului Argeş este principalul obiectiv al administraţiei publice locale. Interesul Consiliului Judetean Argeş este acela de a realiza obiective de investiţii de interes judeţean atât din resursele proprii legal constituite, cât şi din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană. Instituţia a reuşit să atragă resursele financiare pentru o parte din investiţiile de interes public judeţean, însă pentru responsabilităţile ce îi revin în perioada viitoare cu privire la dezvoltarea judeţului, este necesară o creştere a lichidităţilor financiare disponibile la nivelul bugetului Judeţului Argeş.

Banii vor fi folosiţi pentru pentru:

Restaurarea Galeriei de Arta Rudolf Schweitzer-Cumpăna – Consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Restaurarea Muzeului Judeţean Argeş – consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ

Extindere şi dotare spaţii Urgenţă şi amenajări incintă Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Modernizarea DJ 503 lim jud. Dâmboviţa-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele

Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iaşului

Modernizare DJ 703B Morăreşti (DN 7+km 148+980)-Săliştea-Vedea-Lim. Jud. Olt (km 34+714-Lim. Jud. Olt (km 41+164)-Mârghia-Pădureţi-Costeşti-Şerbăneşti-Siliştea-Căteasca-Leordeni (DN 7-km 91+230), comuna Căteasca

Modernizare DJ 679D Malu-(DJ 679-km 38+940)-Colţu-Ungheni-Recea-Negraşi -Mozacu, comuna Ungheni

Modernizare DJ 739 Bârzeşti – Negreşti – Zgripteşti- Beleţi

Modernizare DJ 738 Poienari (DN 73- km 44+500)-Jugur-Drăghici-Mihăeşti(DC 11)

Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeş-Valea Danului-Cepari-Şuici-Lim. Jud. Vâlcea, com. Valea Danului şi Cepari

Modernizare DJ 704E Ursoaia-Bascovele-Ceaureşti

Construire corp de clădire nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Lasă un răspuns