Piteştiul este singurul municipiu cu trei creşe aprobate spre finanţare

Primarul Cristian Gentea a anunţat ieri, la prezentarea raportului pentru primii doi ani de acti-vitate, că Piteştiul este singurul oraş din ţară ce a reuşit să obţină finanţare pentru construirea a nu mai puţin de 3 creşe noi, cu un total de 130 locuri.

Astfel, se află în derulare contractele de proiectare şi execuţie lucrări pentru „Proiect tip „Construire creşă medie“, Bd. Eroilor, nr. 26-28, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu“, munici-piul Piteşti, judeţul Argeş“ şi „Proiect tip „Construire creşă mică“, localitatea Piteşti, cartier Găvana, str. Alunului, judeţul Argeş, str. Paltinului, Parcare/Spaţiu verde/Alee acces-Complex Albina“, obiective finanţate de C.N.I.A.

A fost aprobat la finanţare, în cadrul PNRR, proiectul „Construire creşă mică“, localitatea Piteşti, Bd. Petrochimiştilor, nr. 23, jud. Argeş, Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu“, cu o va-loare totală de 886.810,72 lei.

S-a înfiinţat, prin H.C.L. nr. 225/23.06.2022, Creşa Piteşti – unitate de învăţământ cu persona-litate juridică, în cadrul căreia funcţionează toate cele 11 creşe publice din municipiul Piteşti, a căror capacitate totală este, în prezent, de 580 locuri.:

40 de locuri au fost înfiinţate în perioada 2021-2022:20 de noi locuri în Creşa nr. 6 Trivale şi 20 de noi locuri în Creşa nr. 18 Prundu.

În 2022 s-au realizat investiţii, lucrări şi dotări în cadrul creşelor publice din Piteşti, în valoare totală de 581.660 lei.

Lasă un răspuns