Amenzi uriaşe, chiar de 100.000 de lei! Sunt vizaţi toţi românii care stau la case

Conform Legii 50/1991, este nevoie de o autorizație de construire pentru gard, mai puțin în situația în care reparațiile la acesta nu modifică structura de rezistenţă sau arhitectura construcţiei.

Împrejmuirea unui teren fără autorizație de construcție se sancționeaza conform legii cu amenzi cuprinsă între 1.000 RON și 100.000 RON și obligativitatea intrării în legalitate într-un termen stabilit prin procesul verbal ori cu obligativitatea demolării gardului.

Orice construcție, indiferent de tipul acesteia, trebuie să aibă o autorizație de construcție pentru a putea fi realizată. În caz contrar, se pot aplica amenzi ce se ridică și la 100.000 de lei, conform Legii nr. 50/1991.

De asemenea, trebuie respectate regulile privind înălțimea gardului, distanța față de proprietatea vecină și aspectul estetic. În cazul în care gardul este construit în mod corect și în conformitate cu legea, acesta poate aduce un plus de valoare proprietății și poate oferi mai multă intimitate și securitate.

Deci, dacă te aflii în situația în care vrei doar să renovezi un gard deja existent, fără a îi modifica structura de rezistență existentă, atunci poți să îl renovezi fără autorizație de construire. Însă, dacă dorești să îți faci un gard nou cu fundație, atunci te aflii sub incidența legii și ai nevoie de autorizație de construire.

Pentru obținerea unei autorizații de construire ai nevoie de mai multe documente și avize în funcție de specificul construcției. Astfel, ai nevoie de documentele din care reiese faptul că ai achitat toate taxele legale și de certificatul de urbanism în termen de valabilitate (valabilitatea este de un an de zile de la data emiterii acestuia).

De asemenea, ai nevoie de titlul asupra terenului și construcțiilor, toate actele doveditoare necesare, dar și avizele care reies din certificatul de urbanism, la zi. Nu în ultimul rând, ai nevoie de proiectul de gard pentru executarea acelor lucrări care implică o construcție și planul de situație și memoriul tehnic.

Lasă un răspuns